25

mi_gradimo_buducnost

Aktuelnosti

Autoput Banja Luka – Doboj, dionica Laktaši – Prnjavor
jun 2016

Autoput Banja Luka – Doboj, dionica Prnjavor – Doboj
maj 2016

Most Vrbas / Autoput Banja Luka – Doboj, dionica Laktaši – Prnjavor

Tehnologija postepenog naguravanja


osnovan 1989. godine
lider u oblastima niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje
preko 400 uspješno realizovanih referentnih projekata
visoka međunarodna konkurentnost
vrhunski kadrovi i moderna oprema
primjena visokih standarda
društvena odgovornost i briga za životnu sredinu.