25

mi_gradimo_buducnost

Aktuelnosti
strelica

Aktivnosti i mediji

AUTOPUT BANJA LUKA – DOBOJ
Završena poddionica Mahovljani – S. Drugovići
Septembar 2017.

Polaganje asfalta na dionici Laktaši – Prnjavor
(autoput Banja Luka – Doboj)

April 2017.

Koridor X (Republika Srbija),
izgradnja autoputa E75

Februar 2017.


osnovan 1989. godine
lider u oblastima niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje
preko 400 uspješno realizovanih referentnih projekata
visoka međunarodna konkurentnost
vrhunski kadrovi i moderna oprema
primjena visokih standarda
društvena odgovornost i briga za životnu sredinu.