Top menadžment…

…sa vizijom i značajnim međunarodnim iskustvom čine:

Slobodan Stanković, Direktor
Dragan Bojić, Zamjenik direktora
Angelina Ivanović, Izvršni direktor za finansijske poslove
Dragan Jevtović, Izvršni direktor za tehničke poslove
Vlajko Nikolić, Izvršni direktor za mehanizaciju
Zdravko Praštalo, Izvršni direktor za stabilna postrojenja i proizvodnju građevinskog materijala
Radivoje Kulić, Direktor, Poslovna jedinica „Integral“ Sarajevo
Mitar Vuković, Direktor, Ogranak Integral inženjering Niš
Duca Zvrleska, Direktor, Podružnica stranog društva Integral inženjering AD Laktaši podružnica Skoplje
Vesna Đurović, Direktor, Podružnica Integral inženjering Podgorica
Vladimir Mačkić, Direktor, Integral inženjering d.o.o. Beograd