TOP MENADŽMENT…

…sa vizijom i značajnim međunarodnim iskustvom čine:

Slobodan Stanković, Direktor
Maja Praštalo, Zamjenik direktora
Angelina Ivanović, Izvršni direktor za finansijske poslove
Dragan Jevtović, Izvršni direktor za tehničke poslove
Vlajko Nikolić, Izvršni direktor za mehanizaciju
Zdravko Praštalo, Izvršni direktor za stabilna postrojenja i proizvodnju građevinskog materijala
Biljana Kondić, Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove
Radivoje Kulić, Direktor, Poslovna jedinica „Integral“ Sarajevo
Hamdija Lipovača, Direktor, Poslovna jednica “Integral” Bihać
Mitar Vuković, Direktor, Ogranak Integral inženjering Niš
Vladimir Mačkić, Direktor, Integral inženjering d.o.o. Beograd
Damjan Kralj, Direktor, Integral inženjering a.d. – Podružnica Zabok za građenje