potražujemo…

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

I

„Integral Inženjering“ a.d. Laktaši prima u radni odnos na određeno vrijeme:

 1. Rukovalac kranom……………………………. 2 izvršioca

II Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost i sposobnost za rad na visini

III Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

 1. položen stručni ispit za rukovaoca kranom,
 2. najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima rukovaoca kranom.

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Posebni uslovi:

 1. diploma o položenom ispitu za rukovaoca kranom

V Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava: otvoreno.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

“Integral Inženjering” a.d. Laktaši

Poslovna jedinica “Integral”

Trg Republike Srpske 8/XII

Kadrovska služba

Email: milica.trninic@integralgrupa.com , zeljka.kajkut@integralgrupa.com.

Kontakt telefon: 051/337-453 Milica Trninić, Željka Kajkut.

Datum: 21.08.2017. godine

[lvca_accordion style=“style3″ toggle=“true“][lvca_panel panel_title=“Vozači teretnih vozila – vozači miksera, više izvršilaca, trasa AP Banja Luka-Prnjavor“]

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.
Posebni uslovi:
 • da imaju završenu školu za KV vozača ili vozača III stepena,
 • da su vozači C kategorije,
 • da imaju preko 1 godine radnog iskustva u upravljanju mikser vozilima.
 • Do 30 godina starosti

Mjesto rada: trasa Autoputa Banja Luka-Prnjavor.

Prijem radnika u radni odnos je na određeno vrijeme.

Datum objave: 20.04.2017
Datum isteka: 19.05.2017

Prijavite se za radno mjesto:

Ime*

Prezime*

Telefon*

Radno iskustvo* DaNe

Vaš CV

Polja obilježena * obavezno popuniti

[/lvca_panel][/lvca_accordion]

Prijavite se za posao

Tražimo profesionalne i odgovorne radnike sa ambicijom da budu uspješni u svom poslu.

Ime*

Prezime*

Datum rođenja*

Adresa stanovanja*

Telefon*

E-mail

Završena škola/Fakultet*

Stepen stručne spreme*


Poznavanje stranog jezik

Poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo* DaNe

Navedite kompanije u kojima ste bili zaposleni

Vozačka dozvola-kategorije

AMA1A2ABB EC1C1 ECC ED1D1 EDD EFGH


Dodatna stručna usavršavanja (stručni ispit, licence, uvjerenja)

Posao koji bi želio-la raditi*


Vaš CV

Polja obilježena * obavezno popuniti